ATM

Els trastorns de la musculatura i l’articulació temporomandibular (ATM) són problemes que afecten a les articulacions i la musculatura de la masticació que connecten la mandíbula amb el crani.

Les fèrules de descàrrega o protectors dentals és el sistema més senzill i usat per solventar aquests problemes de rexinament i trastorns de l’ATM.